CZ EN

Komentář Ministerstva financí k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění v České republice k 30.09.2012

Ministerstvo financí eviduje k 30.09.2012 celkem 4,6 mil. neukončených penzijních připojištění. Jejich počet se oproti konci roku 2011 zvýšil o 76 tis., což představuje nárůst o 1,7%. Penzijní připojištění si stále udržuje růstový trend; tempo jeho růstu je však výrazně pomalejší než v předchozích letech. Počet nově uzavřených smluv o penzijním připojištění za tři čtvrtletí roku 2012 dosáhl počtu 511 tis., což je o 172 tis. smluv více, než ve stejném období roku 2011.

Za sledované období roku 2012 objem vyplacených státních příspěvků dosáhl výše téměř 4,3 mld. Kč, což je o 143 mil. Kč více, než za první tři čtvrtletí minulého roku. Roste také celkový objem účastnických příspěvků (bez příspěvků zaměstnavatelů), který za tři čtvrtletí roku 2012 dosáhl výše 18,2 mld. Kč, což představuje nárůst o 1.049,5 mil. Kč oproti stejnému období loňského roku.

Mezi účastníky penzijního připojištění s neukončeným penzijním připojištěním jsou nejpočetněji zastoupeni účastníci ve věkové kategorii 35-39 let (cca 549 tis.), následuje věková kategorie 55-59 let (cca 525 tis.) a 45-49 let (cca 460 tis.). Nejméně účastníků je z kategorií 18-19 (cca 21 tis.), 85+ (cca 29 tis.) a 80-84 (cca 65 tis.).

Pokud jde o účastníky s bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie, je nejvíce penzijních připojištění účastníků s bydlištěm v okolních státech: nejvíce je ze Slovenska (12.650), dále z Polska (1.068) a Německa (185). Naopak nejméně účastníků penzijního připojištění je z Lotyšska (7) a Dánska (6). Není evidován žádný účastník s bydlištěm na Maltě a Kypru.

Zpracoval odbor 36 – Státní kontrola a dozor na finančním trhu
V Praze dne 12.11.2012 

Související informace

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář