CZ EN

Komentář Ministerstva financí k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění v České republice k 30.06.2012

Ministerstvo financí eviduje k 30.06.2012 celkem cca 4,71 mil. neukončených penzijních připojištění. Jejich počet se oproti konci roku 2011 zvýšil o cca 142 tis., což představuje nárůst o 3,1 %. Penzijní připojištění si stále udržuje růstový trend; tempo jeho růstu se oproti předchozím letům mírně zvýšilo, o čemž svědčí i počet nově uzavřených smluv o penzijním připojištění, který v 1. pololetí 2012 dosáhl výše cca 383 tis., což je o cca 150 tis. smluv více než ve stejném období loňského roku.

S rostoucím počtem penzijních připojištění roste také objem státních příspěvků, které jsou státem poskytovány ve prospěch účastníků penzijního připojištění na jejich příspěvky. Za 1. pololetí roku 2012 objem vyplacených státních příspěvků dosáhl výše 2,857 mld. Kč, což je o 67 mil. Kč více než v 1. pololetí loňského roku.

Roste také celkový objem účastnických příspěvků (bez příspěvků zaměstnavatelů), který za 1. pololetí roku 2012 dosáhl výše 11,890 mld. Kč, což představuje nárůst o  472 mil. Kč oproti stejnému období loňského roku.

Počet penzijních připojištění, u kterých jsou ministerstvem evidovány příspěvky zaměstnavatele (alespoň jeden od počátku penzijního připojištění), mírně vzrostl proti konci roku 2011, a to o 2,6 %. K 30.06.2012 bylo evidováno 2.043 tis. těchto penzijních připojištění; z toho aktuálně ve 2. čtvrtletí 2012 přispěli zaměstnavatelé svým zaměstnancům na 1.225 tis. penzijních připojištění. Na příspěvek placený zaměstnavatelem se státní příspěvek neposkytuje.

Zpracoval odbor 36 – Státní kontrola a dozor na finančním trhu
V Praze dne 7.srpna 2012

Související informace

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář