CZ EN

Komentář Ministerstva financí k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění v České republice k 31.12.2012

Podle údajů, které Ministerstvu financí poskytly penzijní fondy, činil k datu 31.12.2012 počet neukončených penzijních připojištění celkem 5,13 mil. Jejich počet se oproti konci roku 2011 zvýšil o 569 tis., což představuje nárůst o 12,5%. Penzijní připojištění si stále udržuje růstový trend; tempo jeho růstu se během roku 2012 zvýšilo, o čemž svědčí i počet nově uzavřených smluv o penzijním připojištění, který za rok 2012 dosáhl počtu 1,13 mil., což je o 671 tis. smluv více než v roce 2011.

Výrazný nárůst počtu nových smluv o penzijním připojištění v roce 2012, který se promítl i v celkovém počtu penzijních připojištění, byl vyvolán především zvýšeným zájmem o penzijní připojištění v závěru roku vzhledem k tomu, že nové smlouvy o penzijním připojištění podle zákona o penzijním připojištění bylo možné uzavírat jen do 30.11.2012, a to v souvislosti se zákonem č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, kterým bylo stávající penzijní připojištění se státním příspěvkem od roku 2013 nahrazeno novým produktem – doplňkovým penzijním spořením a od 01.01.2013 je možné uzavírat nové smlouvy pouze k tomuto novému produktu.

S rostoucím počtem penzijních připojištění roste také objem státních příspěvků, které jsou poskytovány ze státního rozpočtu ve prospěch účastníků penzijního připojištění na jejich příspěvky. Za rok 2012 činil objem vyplacených státních příspěvků 5,91 mld. Kč, což je o 311 mil. Kč více než za rok předchozí.

Roste také celkový objem účastnických příspěvků (bez příspěvků zaměstnavatelů), který v roce 2012 dosáhl výše 25,493 mld. Kč, což představuje nárůst o 2,067 mld. Kč oproti roku 2011. Růst objemu účastnických příspěvků koresponduje s rostoucím počtem penzijních připojištění.

Zpracoval odbor 36 – Státní kontrola a dozor na finančním trhu
V Praze dne 12.02.2012

Související informace

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář