CZ EN

Komentář Ministerstva financí k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění v České republice k 31.03.2012

Podle údajů poskytnutých penzijními fondy Ministerstvu financí si penzijní připojištění stále udržuje růstový trend; tempo jeho růstu se však oproti předchozím letům zpomaluje, počet nově uzavřených smluv o penzijním připojištění, který za 1. čtvrtletí 2012 dosáhl počtu 163 tis., je o 42 tis. smluv vyšší než ve stejném období roku 2011.

K datu 31.03.2012 činil celkový počet neukončených penzijních připojištění 4,62 mil. Jejich počet se oproti konci roku 2011 zvýšil o 51 tis., což představuje nárůst o 1,1 %.

S rostoucím počtem penzijních připojištění roste také objem státních příspěvků, které jsou poskytovány ze státního rozpočtu ve prospěch účastníků penzijního připojištění na jejich příspěvky. Objem vyplacených státních příspěvků za 1. čtvrtletí roku 2012 činil 1,41 mld. Kč, což je o 20 mil. Kč více než za 1. čtvrtletí předchozího roku.

Počet penzijních připojištění, na která aktuálně přispívá zaměstnavatel, stagnuje, zároveň se zvyšuje počet penzijních připojištění, na která zaměstnavatel přispívat přestal. V 1. čtvrtletí roku 2012 bylo evidováno 1.281 tis. penzijních připojištění, na něž zaměstnavatel alespoň jednou přispěl, ale pouze 843 tis. penzijních připojištění, na která bylo ve sledovaném období zaměstnavatelem přispíváno. To znamená, že pouze na 65,8 % penzijních připojištění, na která někdy zaměstnavatel přispíval, přispíval i ve sledovaném období. Na konci roku 2011 byl tento podíl 70,1 %, na konci roku 2010 71,7 % a ke konci roku 2009 zaměstnavatelé poskytovali příspěvek na 71,9 % penzijních připojištění, na která byl někdy zaměstnavatelem poskytnut příspěvek.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář