CZ EN

Vnější připomínkové řízení a konzultace k návrhům zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a změnového zákona

Vnější připomínkové řízení a konzultace k návrhům zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Ministerstvo financí zahájilo dne 3. února 2023 vnější připomínkové řízení k návrhům zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. 

Připomínky může uplatnit i odborná veřejnost, a to do 3. března 2023 zasláním na elektronickou adresu pov@mfcr.cz.

Cílem prvního návrhu je především nově upravit toto pojištění v souladu se změnami, které přináší směrnice Evropského parlamentu a Rady 2021/2118/EU ze dne 24. listopadu 2021, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/103/ES o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění (kodifikované znění). Současně se zohledňují dosavadní zkušenosti s danou právní úpravou a posiluje digitalizace systému. Navrhovaná právní úprava přináší některé zásadní změny, jakými jsou nové vymezení vozidla pro účely dané odpovědnosti a vymezení jeho provozu, rozšiřují se výjimky z povinnosti pojištění odpovědnosti včetně alternativního pojištění odpovědnosti pořadatelů motoristických závodů nebo soutěží, povinnost sjednat pojištění odpovědnosti se přenáší z vlastníka vozidla na jeho provozovatele, zrušuje se prokazování pojištění odpovědnosti zelenou karty při provozu vozidla na území ČR včetně souvisejícího zjednodušení evidenčních úkonů při změnách v registru silničních vozidel a zvyšují se minimální limity pojistného plnění ze současných 35 mil. Kč na 50 mil. Kč. K některým změnám dochází i u činnosti České kanceláře pojistitelů a v návaznosti na tyto změny se navrhují i úpravy zejména v zákonu o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích směřující především ke zjednodušení evidenčních úkonů v registru silničních vozidel a v právní úpravě pojištění obsažené v občanském zákoníku. Účinnost změn by měla být k 1. lednu 2024, přičemž změny týkající se zelené karty k 1. červenci 2024.

Materiály jsou dostupné v elektronické knihovně Úřadu vlády eKLEP.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář