CZ EN

Revize nařízení o prospektu a revize směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID II) v reakci na pandemii COVID – 19 publikovány v Úředním věstníku EU

Dne 26. února 2021 byly v Úředním věstníku Evropské unie publikovány:

Oba předpisy patří k souboru legislativních návrhů, které EK přijala v reakci na pandemii COVID-19, tzv. balíčku CMRP (Capital Market Recovery Package), a které jsou postupně schvalovány. Jejich společným cílem je mírnit ekonomické dopady současné krize a podpořit brzké ozdravení účastníků kapitálového trhu.

V souladu s tímto cílem je smyslem dílčích opatření v nařízení o prospektu vytvořit jednodušší režim prospektu pro emitenty, konkrétně vytvořit kratší typ prospektu, tzv. unijní prospekt pro obnovu, a zmírnit režim pro oznamování dodatků a nekapitálové emise úvěrových institucí. Nařízení nabývá účinnosti 20. den po vyhlášení ve Věstníku EU. Možnost využití zjednodušeného režimu končí dne 31. prosince 2022 (schválené prospekty pro obnovu pak budou platné nejpozději do 31. prosince 2023).

Novela směrnice MiFID II by měla usnadnit investice do reálné ekonomiky a umožnit rychlou rekapitalizaci EU společností. Přispět k tomu mají jednak změny pravidel pro investiční služby a jednak úprava režimu pro komoditní deriváty. Jedná se o mimořádná opatření, jež však korespondují s cíli směrnice MiFID II, tj. se snahou o posílení transparentnosti, integrity trhů i ochrany investorů. Z hlediska jednotlivých cílů však tato opatření usilují o celkově vyváženější regulaci. Mimo to doplňují cíl kapitálové unie diverzifikovat tržní zdroje financování a usnadnit přeshraniční investice. Transpoziční lhůta pro členské státy je do 28. listopadu 2021 a účinnost je ode dne 28. února 2022.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.