CZ EN

Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu publikován ve Sbírce zákonů

Dne 12. března 2020 podepsal prezident republiky oběma komorami Parlamentu České republiky schválený návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu. Dne 24. března 2020 byl schválený zákon publikován ve Sbírce zákonů v částce 43 pod číslem 119/2020. Nabytí účinnosti je stanoveno ode dne 1. května 2020.

Návrh zákona byl předložen zejména v souvislosti s potřebou adaptovat český právní řád na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu a o zrušení směrnice 2003/71/ES.

Tímto zákonem se rovněž mění distribuce doplňkového penzijního spoření, a to tak, aby již nebyla provázána s distribucí investičních nástrojů podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Nově je tak umožněna samostatná distribuce doplňkového penzijního spoření bez současné nutnosti mít povolení investičního zprostředkovatele.

Novelou insolvenčního zákona se také řeší dlouho diskutovaná problematika insolvence entit bez právní subjektivity, konkrétně podfondů investičních fondů a podílových fondů tak, aby jejich úpadek neohrozil jejich obhospodařovatele ani jiné jím obhospodařované fondy. Provádí se i řada dalších změn v zákoně o investičních společnostech a investičních fondech. Například se zobecňuje úprava promotéra investičního fondu, ruší se ex ante kontrola depozitářem pro fondy kvalifikovaných investorů a upravuje se tolerance nevýznamných chyb v oceňování.

Novelou zákona o dluhopisech se zavádí povinnost, aby všem emisím dluhopisů bylo přiděleno mezinárodní identifikační označení, tzv. ISIN. Tím bude zajištěna dohledatelnost všech emisí dluhopisů, zejména těch, k nimž nebyl vyhotoven prospekt. Nově je také povinnou náležitostí emisních podmínek upozornění, že Česká národní banka schvaluje prospekt jen z hlediska formální úplnosti a nikoli věcné správnosti.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.