CZ EN

Novela některých zákonů v oblasti regulace na finančním trhu předložena Poslanecké sněmovně - sněmovní tisk 398

Dne 28. ledna 2019 vláda České republiky projednala a schválila „Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace na finančním trhu“. Vládní návrh zákona byl posléze předložen k projednání Poslanecké sněmovně a je evidován jako Sněmovní tisk 398.

Důvodem předložení návrhu zákona je zejména potřeba adaptovat český právní řád na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu a o zrušení směrnice 2003/71/ES. V zákoně o podnikání na kapitálovém trhu se proto vypouští regulace upravující prospekt, která by byla s tímto evropským nařízením duplicitní.

Další úprava se provádí v zákoně o dluhopisech. Z důvodu transparentnosti se navrhuje přidělovat všem emisím mezinárodní identifikační číslo ISIN, tím se zajistí jejich evidence a dohledatelnost.

Dále se upravuje oblast distribuce v oblasti kapitálového trhu, u níž se některé změny zavedené novelou č. 204/2017 Sb. ukázaly v dílčích ohledech jako příliš přísné. Například nebyla zcela vyřešena provazba mezi distribucí v oblasti kapitálového trhu a distribucí doplňkového penzijního spoření, a to včetně otázek souvisejících se správními poplatky.

V zákoně o investičních společnostech a investičních fondech se reaguje na nedostatky v oblasti úpravy promotéra, shromáždění podílníků, investičních akcií, depozitářů podlimitních fondů kvalifikovaných investorů, outsourcingu ve vztahu k alternativním aktivům či tolerance nevýznamných chyb v oceňování.

Další nedostatky platné právní úpravy jsou spatřovány v nejistotě ohledně úpadku podfondů a podílových fondů. Z toho důvodu se navrhuje novelizovat insolvenční zákon a upravit tyto otázky výslovně.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.