CZ EN

Prováděcí předpis Evropské komise k STS sekuritizaci uveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie

Dne 13. července 2018 bylo v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/990 ze dne 10. dubna 2018, kterým se mění a doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1131, pokud jde o jednoduché, transparentní a standardizované (STS) sekuritizace a komerční papíry zajištěné aktivy, požadavky na aktiva obdržená na základě reverzního repa a metody hodnocení úvěrové kvality.

Tento prováděcí předpis Evropské komise je účinný ode dne 21. července 2018 s výjimkou čl. 1, který mění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1131 ze dne 14. června 2017 o fondech peněžního trhu, a jehož účinnost je stanovena ke dni 1. ledna 2019.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář