CZ EN

Změna dohledového režimu nad ratingovými agenturami

Vláda předložila dne 13.10.2011 Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky návrh zákona, kterým se mění některé zákony s souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem (sněmovní tisk 509).

Tímto návrhem zákona se mj. adaptuje český právní řád nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 513/2011, kterým se mění nařízení č. 1060/2010 o ratingových agenturách (tzv. NORA 2)

V této souvislosti se ruší dohled České národní banky nad ratingovými agenturami, které mají sídlo na území České republiky. Výsledkem změny je zrušení dosavadní části šesté (vydávání ratingů a ratingová agentura) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 160/2010 Sb. Nově bude činnost, povolovací a sankční režim v případech ratingových agentur s gesci nového úřadu, Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA).

Zdroj: MF - odbor Finanční trhy II, oddělení Kapitálový trh

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář