CZ EN

Evropská komise uveřejnila návrh nové evropské úpravy trhů finančních nástrojů

Evropská komise uveřejnila na internetových stránkách návrh nové směrnice o trzích finančních nástrojů (tzv. MiFID II) a návrh nařízení, které směrnici o trzích finančním nástrojů provádí (tzv. MiFIR II). Tyto legislativní návrhy mají například rozšířit regulatorní rámec o nový typ převodního místa (organised trading facilty - OTF), posílit dohled v oblasti trhů komoditních derivátů a zavést oznamovací povinnost pro „investiční pozice“. V obecné rovině se dále mají zpřísnit požadavky na obhospodařování majetku zákazníka, investiční poradenství a nabízení tzv. komplexních finančních produktů.

Bližší informace v češtině lze nalézt - 
Evropská komise: Nová pravidla pro efektivnější, odolnější a transparentnější finanční trhy v Evropě - tisková zpráva ze dne 20.10.2011

Zdroj: MF - odbor Finanční trhy II, oddělení Kapitálový trh

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář