CZ EN

Ministerstvo financí předkládá veřejnosti úplné znění zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb.

Dne 1.7.2008 nabyl účinnosti zákon č. 230/2008 Sb., kterým se mění zákon o podnikání na kapitálovém trhu a další zákony v oblasti poskytování investičních služeb a organizování regulovanýcht trhů. Návrh novely zapracovává příslušné předpisy Evropských Společenství, především tzv. MiFID a ji provádějící směrnici.

Ministerstvo financí v této souvislosti předkládá veřejnosti úplné znění zákona č. 256/2004 Sb.  ( 101,27 kB), o podnikání na kapitálovém trhu. Toto znění má pouze informativní charakter, obecně závaznou povahu má právní předpis č. 230/2008 Sb. vyhlášený ve Sbírce zákonů. Ministerstvo financí upozorňuje, že předseda vlády byl zákonem č. 230/2008 Sb. zmocněn, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, jak vyplývá se zákonů jej měnících.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář