CZ EN

Aktualizovaný překlad zákona o investičních společnostech a investičních fondech do anglického jazyka

Dne 1. ledna 2021 nabyl účinnosti zákon č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony, který mimo jiné novelizuje i zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

V souvislosti s tím Ministerstvo financí publikuje i anglický překlad zákona o investičních společnostech a investičních fondech ve znění účinném k 1. lednu 2021.

Případná vyjádření k překladu zákona lze zaslat do 1. července 2021 na elektronickou adresu ales.kralik(zavináč)mfcr.cz.

Dokumenty ke stažení

 

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář