CZ EN

Nařízení o fondech peněžního trhu publikováno v Úředním věstníku Evropské unie

Dne 30. června 2017 bylo v Úředním věstníku Evropské unie publikováno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1131 ze dne 14. června 2017 o fondech peněžního trhu. Toto přímo závazné nařízení Evropské unie se použije od 21. července 2018 a fakticky nahrazuje obecné pokyny Evropské agentury pro trhy cenných papírů ke společné definici evropského fondu peněžního trhu (CESR/10-049) ze dne 19. května 2010 (CESR's Guidelines on a Common Definition of European Money Market Fund) a rozpracovává je. Tyto obecné pokyny byly do 19. srpna 2013 transponovány v § 26 a 27 vyhlášky České národní banky č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování a podmínkách pro užívání označení krátkodobý fond peněžního trhu a fond peněžního trhu a od 19. srpna 2013 jsou transponovány zejména v § 79 až 89 nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů.

Publikované nařízení o fondech peněžního trhu stanovuje pravidla týkající se investičních nástrojů, do nichž smí fond peněžního trhu investovat, jakož i pravidla týkající se jeho portfolia, oceňování jeho aktiv a požadavků na oznamování ve vztahu k fondu peněžního trhu. Nově se kromě rozlišení mezi standardním fondem peněžního trhu a krátkodobým fondem peněžního trhu rozlišuje i mezi „fondem VNAV“ (s variabilním fondovým kapitálem), „fondem CNAV investujícím do veřejného dluhu“ a „fondem LVNAV“ (s fondovým kapitálem s nízkou volatilitou). Reaguje se tím mimo jiné na snahu omezit existenci fondů peněžního trhu s konstantní hodnotou fondového kapitálu (CNAV), které svá aktiva oceňují amortizační metodou (metodou založenou na naběhlé hodnotě; amortised cost method), a to v návaznosti na krach amerického fondu peněžního trhu Reserve Primary Fund v září 2008, který byl v té době největším a nejstarším fondem peněžního trhu na světě. Také se podrobněji upravují pravidla pro investování do sekuritizací, požadavky na interní ratingy, politika „poznej svého zákazníka“, zátěžové testy, příplatky za odkup a pozastavení odkupů v případě problémů s likviditou (liquidity fees and gates) a zákaz externí podpory.

Zatímco dříve se pravidla pro fondy peněžního trhu vztahovala na ty investiční fondy, které měly ve svém názvu slova „fond peněžního trhu“ nebo srovnatelné označení, nově se pravidla vztahují na všechny investiční fondy, které naplní materiální definici v čl. 1 odst. 1 publikovaného nařízení Evropské unie (viz článek 6 odst. 1 třetí pododstavec). Existující investiční fondy, které naplňují materiální definici fondu peněžního trhu, musí podle čl. 44 odst. 1 nejpozději do 21. ledna 2019 požádat orgán dohledu (Českou národní banku) o povolení podle nového nařízení.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.