CZ EN

Výsledky veřejné konzultace č. II/2014 - Kapitálový trh: konzultační materiál na téma - fondové podnikání

1. Podfondy investičních fondů majících formu „běžných“ akciových společností

  • Navrhovaná změna se setkala s jednoznačně kladným přijetím. Naopak myšlenka na rozšíření podfondů i pro další formy investičních fondů se setkala pouze s vlažným zájmem. Přesto bude průběžně monitorována poptávka po této změně na trhu.

2. Varianta akciové společnosti s proměnným základním kapitálem

  • Navrhovaná změna, která by umožnila variantu SICAVu, který by vydával pouze investiční akcie, se setkala s jednoznačně kladným přijetím.

3. Fond kolektivního investování jako varianta komanditní společnosti

  • K možnosti rozšíření přípustných právních forem investičních fondů (o variantu komanditní společnosti pro fondy kolektivního investování a veřejnou obchodní společnost pro fondy kvalifikovaných investorů) se Česká národní banka i odborná veřejnost staví nesouhlasně. Z konzultací vyplývá, že takovéto právní formy nejsou v oblasti fondového podnikání poptávány a s jejich zavedením by z hlediska řádného obhospodařování mohla být spojena určitá rizika.

4. Fond kvalifikovaných investorů jako veřejná obchodní společnost

  • Viz bod 3.

5. Standardní fond, který je ETF, jako akciová společnost nebo uzavřený podílový fond

  • Z odpovědí byla patrná opatrná podpora uzavřených UCITS ETF. Nejsou sice zřejmé přínosy a některé dílčí otázky (riziko mělkého trhu), nejsou ale žádné argumenty, proč to neumožnit.

6. Možnosti nemít depozitáře pro „podlimitního“ obhospodařovatele u non-UCITS ETF

  • Obecně panoval odpor proti navrženým úvahám. Každý dohlížený fond by měl mít depozitáře. Není žádoucí povolit pro speciální fondy podlimitního obhospodařovatele. Není zřejmé, jak by fungoval ETF pro kvalifikované investory.

 

Všem, kteří se v rámci konzultace vyjádřili, děkujeme za jejich podněty.

Zdroj: MF - odbor Finanční trhy II, oddělení Kapitálový trh

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.