CZ EN

Novela nařízení vlády upravujícího investování investičních fondů vyhlášena ve Sbírce zákonů

Ministerstvo financí sděluje, že nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, bylo dnes publikováno ve Sbírce zákonů pod číslem 11/2014 Sb.. Tento předpis nabývá účinnosti dnem 1. února 2014, s výjimkou bodů 13 a 14, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2015. Novele předcházela široká diskuse s odbornou veřejností a přichází zejména s těmito důležitými změnami:

  • Za stanovených podmínek se umožňuje převod nemovitostí mezi podfondy jednoho investičního fondu.
  • Základní investiční limit na jednu majetkovou hodnotu se pro fondy kvalifikovaných investorů zvyšuje z 30 % na 35 %.
  • Modifikuje se požadavek na výši fondového kapitálu pro fondy kvalifikovaných investorů s větším počtem kvalifikovaných investorů, hodlají-li využít výjimku z investičních limitů.
  • Prodlužuje se lhůta pro přizpůsobení se limitům ode dne vzniku fondu pro fondy kvalifikovaných investorů investující do nemovitostí a do nemovitostních společností.
  • Zavádí se přechodná výjimka pro existující fondy kvalifikovaných investorů, které měly alespoň 10 investorů, u kterých se nemění okruh kvalifikovaných investorů, nebo v nichž je majoritním investorem přímo nebo nepřímo pojišťovna nebo zajišťovna.

Odborné veřejnosti se poskytuje novela nařízení vlády v podobě vyhlášené ve Sbírce zákonů a dále aktualizované odůvodnění a aktualizované vyznačení změn v dotčených ustanoveních měněného nařízení vlády. 

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář