CZ EN

Evropská komise uveřejnila návrh nařízení a směrnic upravujících přijímání cenných papírů k obchodování

Dne 8. prosince Evropská Komise zveřejnila návrh Listing Act Package (2022/0406 (COD), 2022/0405 (COD) a 2022/0411 (COD)) - Capital markets union: clearing, insolvency and listing package (europa.eu) . Balíček je zaměřen na tři oblasti 

  1. návrh směrnice o přijímání k obchodování akcií s mnohonásobným hlasovacím právem na trhu pro růst malých a středních podniků („EU Growth market“), 
  2. návrh nařízení o zatraktivnění veřejných Unijních kapitálových trhů pro společnosti a usnadnění přístupu k finančním zdrojům pro malé a střední podniky měnící nařízení o prospektu (Prospectus Regulation), nařízení o zneužívání trhu (MAR) a nařízení o trzích finančních nástrojů (MiFIR)  a 
  3. návrh směrnice o zatraktivnění veřejných Unijních kapitálových trhů pro společnosti a usnadnění přístupu k finančním zdrojům pro malé a střední podniky  měnící směrnici o trzích finančních nístrojů (MiFID) a rušící směrnici o přijetí cenných papírů ke kotování na burze cenných papírů a o informacích, které k nim mají být zveřejněny (Listing Directive).

Cílem Listing Act Package je zatraktivnit a usnadnit přístup malým a středním podnikům na kapitálové trhy a zjednodušit tak jejich přístup k finančním zdrojům. K tomuto cíli má přispět snížení regulatorní zátěže a zvýšení flexibility dle práva obchodních korporací pro zakladatele rozhodnout se, jakým způsobem mají být distribuována hlasovací práva spojená s akciemi kotovanými na regulovaných trzích. Zároveň by mělo dojít k zjednodušení vstupu malých a středních podniků na kapitálové trhy, a to například díky zjednodušení pravidel o prospektu či snížení minimální hranice veřejně obchodovatelných akcií emitenta.

Připomínky můžete posílat na adresu kapitalovy.trh@mfcr.cz do 15. ledna 2023, zároveň nabízíme možnost diskuze návrhu formou videokonference na základě Vašich zaslaných postřehů.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.