CZ EN

Zákon o dluhopisech publikován ve Sbírce zákonů

Dne 11. prosince 2018 podepsal prezident republiky oběma komorami Parlamentu České republiky schválený návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Dne 20. prosince 2018 byl zákon o dluhopisech publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 307/2018. Nabytí účinnosti je stanoveno ode dne 4. ledna 2019.

Důvodem předložení tohoto návrhu je snaha odstranit nedostatky ve stávající právní úpravě hypotečních zástavních listů a upravit některé další nedostatky dluhopisového práva, na které upozornila praxe. Současná nižší atraktivita a nižší konkurenceschopnost ČR v této oblasti souvisí s chybějícími ustanoveními nebo instituty, které jsou v ostatních vyspělých státech obvyklé. To má za následek negativní hodnocení právního rámce pro hypoteční zástavní listy ze strany ratingových agentur.

Chybějícími instituty stávajícího dluhopisového práva jsou např. agent pro zajištění, monitor krytého bloku nebo nucený správce krytých bloků. Novým institutem jsou rovněž např. povinně konvertibilní dluhopisy.

Dalším důvodem předložení novely je odstranění právní nejistoty současné právní úpravy insolvenčního práva, je-li předmětem řízení o úpadku majetek sloužící ke krytí hypotečních zástavních listů. Novela staví najisto, že kryté dluhopisy (hypoteční zástavní listy) jsou vyloučeny z majetkové podstaty emitenta, který je v úpadku a zahájením insolvenčního řízení nedojde ani k automatické splatnosti dluhopisů.

Předložený návrh zákona není transpoziční, jedná se o národní legislativní úpravu, která však již teď do značné míry reflektuje evropské předpisy harmonizující právní úpravu krytých dluhopisů v EU, které jsou v současnosti projednávány v Evropské radě.

Ministerstvo financí publikuje překlad zákona o dluhopisech ve znění pozdějších předpisů (účinnost od 4. ledna 2019) do angličtiny.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář