CZ EN

Pozvánka na setkání k zahájení Studie OECD k potenciálu dat ve finančních službách

Dne 5. 5. 2022 proběhne úvodní setkání k zahájení Studie OECD k potenciálu dat ve finančních službách (Podrobný program (.PDF, 293 kB)). Tato studie si klade za cíl zmapovat současnou situaci v ČR a navrhnout, jak nejlépe finanční data sdílet a užívat a na základě zjištěného zvážit nejvhodnější podobu sandboxu pro finanční služby.

Vznik sandboxů v regulovaných odvětvích v souladu s EU prioritami je součástí realizace Národního plánu obnovy (NPO). Prostředky na realizaci tohoto projektu byly získány z unijního Nástroje pro technickou podporu.

Úvodní slovo k NPO pronese za Evropskou komisi generální ředitel DG REFORM Mario Nava a za Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, která bude tuto studii proveditelnosti realizovat, ředitel Ředitelství OECD pro finanční a podnikatelské záležitosti Carmine Di Noia.

Téma následně přestaví JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D., náměstek ministra financí pro řízení sekce mezinárodní vztahy a finanční trhy, Ing. Petr Očko, Ph.D., náměstek ministra průmyslu a obchodu pro řízení sekce digitalizace a inovací a za Evropskou komisi Jan Ceyssens, vedoucí oddělení Digitálních financí, DG FISMA. Projekt z národní perspektivy shrne za Ministerstvo financí JUDr. Alex Ivančo, Ph.D., ředitel odboru Finanční trhy III.

Setkání je unikátní příležitostí seznámit se s týmem pod vedením Ioty Nassr, vedoucí fintechové expertní skupiny Výboru OECD pro finanční trhy, který bude studii zpracovávat. Během jednání bude kromě diskuse se zpracovateli studie proveditelnosti možné domluvit se i na individuálním setkání.

V případě Vašeho zájmu o účast na tomto setkání, nám napište na inovace@mfcr.cz.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář