CZ EN

Analýza dopadu umělé inteligence na lidská práva v českém jazyce

Agentura Evropské unie pro základní práva (European Union Agency for Fundamental Rights – FRA) vydala v prosinci 2020 analýzu s názvem Správně zvládnutá budoucnost – Umělá inteligence a základní lidská práva, ve které poskytuje základní přehled o využívání technologií souvisejících s umělou inteligencí v Evropské unii a analyzuje její dopady na základní práva. FRA upozorňuje, že dopad se neomezuje pouze na soukromí nebo ochranu dat, ale využíváním AI může docházet k diskriminaci, odepření práva na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces. Vyzývá proto EU a členské státy, aby podnikly kroky k větší ochraně těchto práv a zřídily účinnější systém dohledu. Nyní si lze souhrn této analýzy přečíst také v českém jazyce.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář