CZ EN

Ministerstvo financí s Evropskou komisí podporuje finanční inovace

Regulatorní podpora inovací, Finanční inovační hub a Evropský blockchain pro financování rozvoje malých a středních podniků. To byla hlavní témata setkání Ministerstva financí a Evropské komise s českým finančně-technologickým sektorem. Setkání pořádané Evropskou asociací pro digitální finance (EDFA) se zúčastnilo přes 80 zástupců českých fintech společností.

Inovace na finančním trhu jsou pro Ministerstvo financí klíčovým tématem nejen s ohledem na možnosti kvalitnějších a levnějších služeb, které moderní technologie přináší. Neméně důležité je zajistit adekvátní ochranu spotřebitele v digitálním prostředí. „Naším cílem je vytvořit prostředí, které umožní rozvíjet finanční inovace a celkový udržitelný růst v oblasti digitálních financí. Jsem přesvědčená, že právě tato oblast může v našem regionu přinést významné benefity pro spotřebitele i poskytovatele finančních služeb," uvedla na úvod setkání náměstkyně ministryně financí pro finanční trhy Lenka Dupáková. Ministerstvo proto plánuje zapojit se do aktivit Finančního inovačního hubu připravovaného českým finančním sektorem. Jeho hlavním cílem je v bezpečném prostředí testovat nové finanční služby. V současné době ministerstvo provádí veřejnou konzultaci na finanční inovace, která probíhá od 11. února do 11. března 2020.

Moderní technologie jsou pro Českou republiku nejen regulatorní výzvou, ale především způsobem, jak zajistit funkční a bezpečné finanční trhy a otevřít nové zdroje financování společenských výzev. ČR proto prosazuje celoevropský blockchainový projekt pro dluhové financování, zejména pro malé a střední podniky. „Digitální inovace jsou pro Ministerstvo obchodu a průmyslu jednou ze zásadních priorit, a to především v technologiích jako blockchain, umělá inteligence a 5G. Jsme rádi za velmi intenzivní spolupráci jak mezi rezorty, tak na regionální úrovni a na úrovni Evropské komise," potvrdil náměstek ministra průmyslu a obchodu Petr Očko.

Právě Evropská komise se v rámci přípravy své nové digitální finanční strategie zaměří na tvorbu jednotného trhu pro digitální finance. Česká republika je teprve druhým členským státem, kde Komise představila své strategické plány. Jan Ceyssens, vedoucí oddělení pro digitální finance, DG FISMA, v debatě s českými firmami posbíral náměty na odstranění právních překážek pro finančně technologické firmy. Patří mezi ně jednodušší digitální identifikace, celoevropské technické normy pro otevřené bankovnictví a jednotný regulatorní rámec pro digitální aktiva. „Digitální finanční inovace jako blockchain nebo krypto-aktiva jsou nesmírně dynamický sektor. Od podniků, včetně těch českých, slýcháme, že dalšímu rozvoji brání rozdílná pravidla napříč zeměmi EU. Začátkem března proto Komise zahájí veřejnou konzultaci s podnikateli, jak nejlépe nastavit evropské prostředí pro rozvoj fintech inovací. Společná pravidla bychom mohli mít už koncem příštího roku," předpověděl Ceyssens.

Interaktivní přístup Evropské komise a zapojení podnikatelského sektoru na konferenci přivítala také výkonná ředitelka České fintech asociace Maria Staszkiewicz: „Fungující jednotný digitální trh pro finance vznikne pouze tehdy, pokud se do debaty o jeho podobě aktivně zapojí finančně technologické společnosti. Fintech firmy se dobře orientují nejen v možnostech, které digitalizace nabízí, ale jsou si i vědomy reálných kybernetických hrozeb a skutečných překážek pro rozvoj inovativních služeb. Právě proto jsme spolu s více než desítkou národních asociací a hubů založili v Bruselu Evropskou asociaci pro digitální finance."

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář