CZ EN

Zveřejnění zákona o trhu s nevýkonnými úvěry a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o trhu s nevýkonnými úvěry, ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byl dnes zveřejněn zákon č. 84/2024 Sb., o trhu s nevýkonnými úvěry a zákon č. 85/2024 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o trhu s nevýkonnými úvěry.

Zákony implementují směrnici (EU) 2021/2167 o správcích úvěru a obchodnících s úvěry a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU, jejímž cílem je vytvořit jednotný evropský trh s portfoliem bankovních úvěrů, které jsou klasifikovány jako tzv. nevýkonné. Nevýkonným úvěrem je takový úvěr, který po určitou dobu není splácen nebo je jeho splácení ohroženo. 

Zákon o trhu s nevýkonnými úvěry obsahuje veřejnoprávní regulaci správy nevýkonných úvěrů, která doposud podléhala jen obecné občanskoprávní regulaci. Vytváří se nové subjekty na finančním trhu, kterými jsou obchodník s úvěry a správce nevýkonného úvěru. Pro získání povolení k činnosti správce nevýkonného úvěru musí žadatel splnit stanovené požadavky. Oproti tomu činnost obchodníka s úvěry specifické povolení od České národní banky nevyžaduje. Obchodníkem s úvěry je ta osoba, na kterou jsou v rámci její podnikatelské činnosti převáděny nevýkonné úvěry. Dále zákon upravuje přeshraniční správu nevýkonných úvěrů v rámci jednotného evropského trhu a pravidla pro jednání s dlužníkem. Součástí zákona je také úprava dohledových pravomocí České národní banky a úprava přestupků. 

V návaznosti na zákon o trhu s nevýkonnými úvěry byl přijat též doprovodný změnový zákon, který provádí nutné změny v některých zákonech.

Zákony nabydou účinnosti dne 1. května 2024.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.