CZ EN

Nařízení o pilotním režimu DLT

Dne 2. června 2022 bylo v Úředním věstníku Evropské unie publikováno Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/858 ze dne 30. května 2022 o pilotním režimu pro tržní infrastruktury založené na technologii sdíleného registru a o změně nařízení (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 909/2014 a směrnice 2014/65/EU.

Nařízení o pilotním režimu DLT (PILOT) [dále také jako „nařízení“] zavádí pilotní režim pro tržní infrastrukturu založenou na DLT (distribuovaný registr). Konkrétně zavede tři zvláštní licenční režimy tržní infrastruktury využívající technologii DLT: 

  1. DLT MTF (mnohostranných obchodní systém), 
  2. DLT settlement systém (vypořádací systém), 
  3. DLT trading settlement system (obchodní vypořádací systém).

Tato povolení mohou získat subjekty držící licenci pro obchodníka s cennými papíry, provozovatele regulovaného trhu (burza) nebo centrální depozitář cenných papírů. Nově také mohou subjekty zažádat o licenci obchodníka s cennými papíry, provozovatele regulovaného trhu nebo centrálního depozitáře s využitím pilotního režimu, a tak by rovnou mohly čerpat z výjimek daných nařízením. Výsledkem je skutečnost, že po získání licence se na daný subjekt neuplatní některé regulatorní požadavky [např. ze směrnice MiFID, transponováno do zákona o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT) nebo nařízení MIFIR (600/2014) či CSDR (909/2014)].

Zároveň s přijetím nařízení dochází ke změně směrnice MiFID, konkrétně se mění definice finančního nástroje (v terminologii českého práva: investičního nástroje). Staví se na jisto, že investičním nástrojem jsou i nástroje vydané na DLT. 

Do působnosti nařízení PILOT budou zahrnuty akcie a dluhopisy obchodované v obchodních systémech ve smyslu § 3 odst. 2 ZPKT vedené na DLT.  Vedení evidence těchto cenných papírů s využitím výjimek podle nařízení bude moci provádět pouze depozitář cenných papírů nebo osoba (obchodník s cennými papíry nebo organizátor regulovaného trhu), která získala omezené povolení podle nařízení [čl. 3 (1) CSDR, čl. 4.1(24) MiFiD].

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.