CZ EN

Třetí veřejná konzultace k transpozici směrnice o platebních službách na vnitřním trhu (16. srpna 2016 - 6. září 2016)

Třetí veřejná konzultace k transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES

Ministerstvo financí dne 16. srpna 2016 zahájilo třetí veřejnou konzultaci k transpozici Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES.

Ke konzultaci se předkládá pracovní návrh čtvrté a šesté části zákona o platebním styku (§ 135 až 206) a § 223 až 226. Zbývající části zákona již byly předmětem druhé veřejné konzultace; jejich znění přikládáme z důvodu přehlednosti a upozorňujeme, že dosud nebyly v závislosti na výsledcích druhé konzultace upraveny. Ustanovení, ke kterým již proběhla konzultace, jsou odlišena barevně. Výsledný návrh zákona zohledňující veškeré proběhlé konzultace by měl být k dispozici do konce září 2016.

Ministerstvo financí děkuje za jakékoliv připomínky, návrhy a podněty k návrhu části čtvrté a šesté části zákona o platebním styku (§ 135 až 206) a § 223 až 226.

Odborná veřejnost může zaslat své připomínky prostřednictvím komentářů v textu návrhu zákona či prostřednictvím samostatného dokumentu na adresu platebni.sluzby[at]mfcr.cz, a to nejpozději do úterý 6. září 2016.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.