CZ EN

Vyhláška o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku - informace o legislativním procesu

Ministerstvo financí informuje dotčené subjekty o stavu legislativního procesu vyhlášky o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu).

V současné době se konsolidační vyhláška nachází v pracovních komisích Legislativní rady vlády ČR. Záměrem Ministerstva financí je, aby vyhláška nabyla účinnosti k 1. 1. 2015‎.

Vzhledem ke skutečnosti, že konsolidační vyhláška státu bude s vysokou mírou pravděpodobnosti zveřejněna ve Sbírce zákonů až závěrem roku, dojde k posunutí termínu pro první předání výkazu seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu (dále jen „seznam“) z 15. ledna 2015 na 31. března 2015 za účelem vytvoření dostatečného časového prostoru pro zvýšení informovanosti dotčených subjektů a dodavatelů ekonomických informačních systémů.

Nadále trvá, že první předání seznamu se dotkne pouze organizačních složek státu, které plní funkci správce kapitoly, krajů a obcí, jejichž počet obyvatel zveřejněný Českým statistickým úřadem byl k 1. lednu 2014 roven nebo větší než 10 000.

Dále připomínáme, že již bylo zveřejněno XSD schéma ‎výkazu seznam v rámci Balíčku č. 24 (CSÚIS) na webových stránkách státní pokladny

Ministerstvo financí učinilo rozhodnutí, že příspěvkové organizace nebudou pro rok 2015 zahrnuty do konsolidačního celku Česká republika, a to z důvodu, aby měly dále možnost vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle zákona o účetnictví.

V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů prosím využijte naší e-mailovou adresu konsolidace@mfcr.cz.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.