CZ EN

Informace o předávání operativních účetních záznamů do CSÚIS (Centrálního systému účetních informací státu) - pro rok 2014

Ministerstvo financí zveřejňuje Informaci o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu - pro rok 2014, včetně formátu obsahové náplně. Operativní účetní záznamy jsou povinny předávat organizační složky státu a státní fondy. V souladu s ustanovením § 3 odst. 2 vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou organizační složky státu a státní fondy povinny předávat operativní účetní záznamy do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS).

V souladu s Přílohou č. 5 k vyhlášce č. 383/2009 Sb., včetně poznámky, předávají tyto vybrané účetní jednotky operativní účetní záznamy (OÚZ) měsíčně v termínech podle následující tabulky:

Tabulka termínů předávání OÚZ v roce 2014
Termín předání OÚZ Měsíc Sestavení OÚZ ke dni
25. únor 31.12.2013
25. únor 31.1.2014
17. březen 28.2.2014
30. duben 31.3.2014
15. květen 30.4.2014
16. červen 31.5.2014
30. červenec 30.6.2014
15. srpen 31.7.2014
15. září 31.8.2014
30. říjen 30.9.2014
18. listopad 31.10.2014
15. prosinec 30.11.2014

 

Informace o předávání operativních účetních záznamů do CSÚIS - pro rok 2014

V roce 2014 se nemění formát a rozsah zjišťovaných údajů u operativních účetních záznamů. XSD schémata pro předávání OÚZ do CSÚIS zůstávají beze změny. Seznamy syntetických, resp. podrozvahových účtů, pod jednotlivými vzory operativních účetních záznamů jsou uvedeny do souladu se Směrnou účtovou osnovou pro rok 2014 ve znění jednotlivých ustanovení vyhlášek č. 435/2010 Sb., 403/2011 Sb., č. 436/2011 Sb., č. 460/2012 Sb. a č. 473/2013 Sb.

Seznam operativních účetních záznamů s vyznačením úprav - s platností od 1. ledna 2014

 

Zdroj: MF, odbor Účetnictví a audit, publikováno dne 31. ledna 2014

Seznam operativních účetních záznamů bez vyznačení úprav - s platností od 1. ledna 2014

 

Zdroj: MF, odbor Účetnictví a audit, publikováno dne 31. ledna 2014

Související dokumenty

 

Zdroj: MF, odbor Účetnictví a audit, publikováno dne 31. ledna 2014

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář