CZ EN

Finanční zpravodaj číslo 2/2022

  1. Pokyn č. GFŘ-D-52 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně podaných podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář