CZ EN

Finanční zpravodaj číslo 3/2009

  1. Pokyn č. D–322 Prominutí správního poplatku z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  2. Rozhodnutí o zrušení povinnosti daň zálohovat
  3. Oprava Pokynu D–300 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář