CZ EN

SP/01/2023 – Osvobození Hasičského záchranného sboru od placení správních poplatků

Dotaz:

Je Hasičský záchranný sbor ČR osvobozen od správních poplatků dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona o správních poplatcích?

Odpověď:

Podle ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správních poplatcích“), jsou od správních poplatků osvobozeny státní orgány a státní fondy. Jedná se o tzv. osobní osvobození od správních poplatků, jehož smyslem je, aby stát sám sobě neplatil správní poplatky. Přímými vykonateli státní správy jsou orgány státu, které jsou organizačními složkami státu a lze mezi ně zařadit hlavu státu, vládu, ministerstva, jiné správní úřady (s celostátní působností přímo řízené vládou nebo řízené ministerstvy, příp. s omezenou územní působností), státní úřady vykonávající státní správu mimo její organizační soustavu a veřejné (ozbrojené či jiné) sbory. V zákonech, kterými jsou zřizovány a ve kterých je upravena jejich působnost, jsou uvedené orgány státu označeny zpravidla jako státní orgán, orgán státní správy nebo správní úřad.

Příkladem neozbrojeného veřejného sboru  je  např. Hasičský záchranný sbor České republiky, který je zřízen a jeho působnost je stanovena zákonem č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů. Podle ust. § 5 a násl. tohoto zákona tvoří hasičský záchranný sbor generální ředitelství, hasičské záchranné sbory krajů, záchranný útvar a škola, přičemž generální ředitelství je součástí Ministerstva vnitra a hasičské záchranné sbory krajů, záchranný útvar včetně školy jsou organizačními složkami státu. Hasičský záchranný sbor České republiky tedy splňuje podmínku pro přiznání osvobození od správního poplatku dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona o správních poplatcích. 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.