CZ EN

Informace v souvislosti s živelní pohromou v podobě tornáda, která postihla Jihomoravský kraj (správní poplatky)

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, počítá s osvobozením pro případy živelních pohrom. Na základě osvobození obsaženého v ustanovení § 8 odst. 2 písmeno i) jsou od správních poplatků osvobozeny úkony, prováděné v důsledku živelní pohromy na území České republiky. Do výčtu situací, které jsou považovány za živelní pohromy, patří mimo jiné i „rychlost větru nad 75 km/h.“

Vzhledem k tomu, že tornádo, které postihlo část Jihomoravského kraje, dosahovalo rychlosti přes 200 km/h, jsou splněny podmínky pro přiznání výše uvedeného osvobození.

Osvobození se přiznává všem úkonům prováděným v souvislosti s výše uvedenou živelní pohromou. Pro doklady sloužící pro prokázání souvislosti s touto událostí není předepsána žádná forma, postačí, aby doklad měl vypovídající hodnotu a byl důvěryhodný.

Osvobození se týká správních poplatků za úkony v různých oblastech státní správy, např.

 • položka 1 - žádosti o úlevy např. podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů;
 • položka 2 - údaje o místu trvalého pobytu
 • položka 3 – vydání stejnopisů, opisů, kopií, fotokopií; stejnopisy matričních dokladů
 • položka 4 – úkony na úseku ověřování stejnopisů, opisů, kopií
 • položka 5 – ověření podpisu nebo otisku razítka
 • položka 8 – občanské průkazy
 • položka 13 – vydání loveckých lístků
 • položka 14 – vydání rybářských lístků
 • položka 16 – vydání duplikátů (tam, kde zákon vydání duplikátu umožňuje)
 • položka 18 - úkony na úseku stavebního řízení
 • položka 20 – místní šetření
 • položka 26 – úkony na úseku registrace vozidel a řidičských průkazů
 • položka 115 – úkony na úseku cestovních dokladů

Tento výčet není vyčerpávající, slouží pouze jako příklad možných úkonů z různých oblastí státní správy, u kterých lze očekávat souvislost s živelní pohromou.

Osvobození je časově neomezené, zejména u stavebních řízení se mohou požadavky objevit i třeba po několika letech.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.