CZ EN

Informace pro regiony, postižené živelní pohromou v podobě tornáda (místní poplatky)

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zakotvuje pro případ živelních událostí možnost prominutí kteréhokoliv z místních poplatků, zavedených obcí dle ust. § 1 zákona o místních poplatcích.

Do výčtu situací, které jsou považovány za živelní pohromy, patří mimo jiné i „rychlost větru nad 75 km/h.“ Jelikož tornádo, které postihlo některé regiony České republiky, dosahovalo rychlosti přes 200 km/h, jsou splněny podmínky pro přiznání výše uvedeného prominutí.

Podle ust. § 16b zákona o místních poplatcích může obecní úřad prominout poplatek i jeho příslušenství, a to buď zcela, nebo částečně. K prominutí dochází rozhodnutím vydaným obecním úřadem v postavení správce poplatku z moci úřední a týká se všech poplatníků, dotčených týmž důvodem prominutí.

Rozhodnutí se oznamuje vyvěšením na úřední desce správce poplatku a zároveň zveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup.

K prominutí poplatku i příslušenství poplatku může dojít zpětně, již od vzniku poplatkové povinnosti až do doby uplynutí lhůty pro placení poplatku, a to i poté, kdy již došlo k jeho úhradě, jak vyplývá z ust. § 259 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Dokumenty ke stažení

 

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.