CZ EN

Online formulář pro podání daňového přiznání za rok 2021 je dostupný

Formulář daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2021 je již dostupný v aplikacích EPO Elektronická podání pro Finanční správu (EPO) a v online finančním úřadu www.mojedane.cz. Od dnešního dne 15. února 2022 je tedy již možné odeslat daňové přiznání i v elektronické podobě. 

Podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob lze učinit do 1. dubna 2022, přičemž pro elektronická podání od loňského roku díky novele daňového řádu platí prodloužení lhůty o měsíc, tedy až do 2. května 2022. Pokud daňové přiznání za daňový subjekt podá daňový poradce nebo advokát, je lhůta pro podání až do 1. července 2022.

Pro elektronické podání můžete využít online finanční úřad (www.mojedane.cz). Přihlásit se do něj můžete například pomocí bankovní identity, občanského průkazu s čipem nebo datovou schránkou. Daňové přiznání lze podat samozřejmě i v papírové podobě osobně na podatelnách finančních úřadů nebo jej zaslat na finanční úřad poštou.

Bez ohledu na míru vnějšího zavinění na straně Finanční správy nepovažuje Ministerstvo financí zpoždění v aktualizaci elektronického formuláře daňového přiznání za akceptovatelné. Za veškeré vzniklé komplikace se omlouváme a zajistíme, aby se již podobná praxe neopakovala. Současně platí, že finanční úřady jsou instruovány tak, aby poplatníkům, kterým dočasná nedostupnost online formuláře zkomplikovala přípravu podání přiznání, poskytly maximální součinnost pro řádné splnění daňových povinností.

Pokud má daňový subjekt zpřístupněnu datovou schránku, nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podat daňové přiznání pouze elektronicky ve stanoveném formátu a struktuře.

Daňové přiznání má povinnost podávat každý živnostník a podnikatel, ale i část zaměstnanců a ostatní občané, např. senioři a studenti, jejichž příjmy nejsou osvobozeny od daně z příjmů nebo zdaněny srážkovou daní, a zároveň měli v roce 2021 roční příjmy spadající do předmětu daně z příjmů přesahující 15 000 Kč. Pokud byl poplatník v daňové ztrátě, pak musí přiznání také podat. V případě, že má poplatník příjmy ze zaměstnání a případně ještě další příjmy (např. ze samostatné činnosti, nájmu, kapitálových příjmů, či z ostatních činností), musí podat daňové přiznání v případech, kdy tyto příjmy přesáhnou částku 6 000 Kč.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.