CZ EN

Informace k nabývání účinnosti daňového balíčku

Legislativní proces daňového balíčku na rok 2021 bude dokončen do konce roku. Návrh zákona bude vyhlášen ve Sbírce zákonů 31. prosince 2020.

Díky tomu bude snížení daně z příjmů zrušením superhrubé mzdy při sazbách 15 a 23 % nebo vyšší základní sleva na poplatníka platit již právě od 1. ledna 2021. Změny v odpisech bude možné využít zpětně, a to i za celý rok 2020.

V případě zvýšení sazeb z tabákových výrobků a zahřívaného tabáku je okamžik, od kterého se zvýšení uplatní, flexibilní, a to díky obecně naformulované účinnosti, kdy je změna sazeb účinná k „prvnímu dni druhého kalendářního měsíce následující po měsíci, ve kterém je zákon vyhlášen.“ Ukončení legislativního procesu v prosinci znamená účinnost daného opatření podle původního harmonogram a nové sazby tak budou platit od 1. února 2021. V případě snížení sazby na motorovou naftu o 1 Kč na litr je účinnost navázána na okamžik obecné účinností zákona, tj. 1. ledna 2021.

Podrobná informace k jednotlivým ustanovením:

Zákon o daních z příjmů

 • Zrušení superhrubé mzdy a nové sazby daně z příjmů 15 % a 23 % – okamžikem obecné účinnosti zákona , tj. od 1. ledna 2021
 • Zvýšení základní slevy na dani na poplatníka – okamžikem obecné účinnosti zákona, tj. od 1. ledna 2021
 • Stravovací paušál – okamžikem obecné účinnosti zákona tj. od 1. ledna 2021. Stravenkový paušál tak bude možné poskytnout již za leden, tedy v lednové výplatě.
 • Mimořádné odpisy, zvýšení hranice pro odpis hmotného majetku a zrušení daňového odpisování nehmotného majetku – na majetek pořízený od 1. ledna 2021, poplatník může tuto změnu využít zpětně již i pro majetek pořízený od 1. ledna 2020
 • Elektromobilita – poplatník může tuto změnu využít již pro období 2020
 • Zrušení osvobození úrokových příjmů dluhopisů u nerezidentů - na dluhopisy emitované od 1. ledna 2022
 • Zavedení osvobození státních dluhopisů - okamžikem obecné účinnosti zákona, tj. pro státní dluhopisy emitované od 1. ledna 2021
 • Odstropování daňového bonusu - použitelné již pro rok 2021 (reálně se promítne na základě podaného daňového přiznání nebo ročního zúčtování v roce 2022)
 • Ostatní změny - účinnost od zdaňovacího období započatého od obecné účinnosti (tj. pro fyzické osoby od 1. ledna 2021, pro právnické osoby od 1. ledna 2021, mají-li zdaňovací období kalendářní rok, nebo později, pokud mají hospodářský rok)

Spotřební daně

 • Zvýšení sazeb z tabákových výrobků a zahřívaného tabáku - zde je účinnost flexibilní, a to díky obecné formulaci „začátek druhého kalendářního měsíce následující po měsíci, ve kterém je zákon vyhlášen“. Nové sazby tak budou platit od 1. února 2021
 • Snížení sazby na motorovou naftu o 1 Kč na litr – okamžikem obecné účinnosti, tj. od 1. ledna 2021

Rozpočtové určení daní

 • Nabývá okamžikem obecné účinnosti zákona, tj. od 1. ledna 2021

Majetkové daně

 • Možnost upravovat koeficienty pro části obce a stanovit je na desetinné místo - účinnost od 1. ledna 2021. Vzhledem k tomu, že změna předpokládá přijetí obecně závazné vyhlášky, fakticky bude o rok později

Pravidla rozpočtové odpovědnosti

 • den následující po vyhlášení zákona, tj. 1. ledna 2021

Ostatní změny v balíčku

 • V zásadě okamžikem obecné účinnosti zákona, tj. od 1. ledna 2021
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář