CZ EN

Supervize Ochranného sanačního čerpání v areálu společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s., Ústí nad Labem

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-4147/2017/4501
NázevSupervize Ochranného sanačního čerpání v areálu společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s., Ústí nad Labem
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu, Přímé zadání
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

-

Podání nabídek do
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

WASTECH a.s.

Cena94 620,00 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se.
Smlouva

Podepsána dne 8.2.2017:

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy
Poznámky

VZ malého rozsahu byla zadána v souladu s § 31, § 27 zákona ZVZ. Toto uveřejnění informací o zadání VZ činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář