Novinky

Supervizní činnost a oponentní řízení „Aktualizované analýzy rizik pro lokalitu Sokolská, Moravská Ostrava společnosti ČEZ Korporátní služby, s.r.o. a provedení prací spojených se sanačním čerpáním“

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Ukončená
  • Veřejná zakázka
  • Ekologické zakázky

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-17474/2016/4501
NázevSupervizní činnost a oponentní řízení „Aktualizované analýzy rizik pro lokalitu Sokolská, Moravská Ostrava společnosti ČEZ Korporátní služby, s.r.o. a provedení prací spojených se sanačním čerpáním“
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníUzavřená výzva ze dne 13.05.2016
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - MF-17474-2016-45 (.PDF, 435 kB)

Podání nabídek do1. 6. 2016 
Otevírání obálek3. 6. 2016 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

UNIGEO a.s.

Cena89 590,00 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

Podepsána dne 17.6.2016.

Ceny ostatních uchazečů

Nejvyšší nabídková cena 170 455,00 Kč bez DPH

Kód agendy
Poznámky

VZ malého rozsahu byla zadána dle § 12 odst. 3 zákona VZ. Toto uveřejnění informací o zadání VZ činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti.

Doporučované

Nejčtenější