Novinky

Roční předplatné on line přístupů do právních databází Investment Arbitration Reporter a Investor State Law Guide

odbor 38 - Rozvoj ICT
odbor 38 - Rozvoj ICT

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Přímé zadání
  • Ukončená

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-6587/2016/6501-2
NázevRoční předplatné on line přístupů do právních databází Investment Arbitration Reporter a Investor State Law Guide
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu, Přímé zadání
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení29.02.2016
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

-

Podání nabídek do
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 38 - Rozvoj ICT
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

WME DATA a.s.
Na Kovárně 1, 101 00 Praha 10
IČ 16193351
DIČ CZ16193351

Cena178 010 Kč bez DPH, 215 392,10 Kč včetně 21% DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se.
Smlouva

Objednávka - MF-6587-2016-6501-2 (.PDF, 329 kB)

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendyZákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních úřadů státní správy stanoví působnost MF v oblasti ochrany investic. Jednotlivé arbitráže probíhají na základě mezinárodních dohod o podpoře a ochraně investic, které Česká republika uzavřela s jinými státy.
Poznámky

Online databáze článků a judikatury, které se věnují aktuálním otázkám z oblasti investiční arbitráže a umožňují provádět rešerše judikatury rozhodčích tribunálů. V oblasti investiční arbitráže se jedná o unikátní zdroje informací, ke kterým neexistuje srovnatelná alternativa. Přístup do uvedených databází potřebuje oddělení 6501 Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic, aby mohlo kvalifikovaně hájit zájmy České republiky v mezinárodních investičních arbitrážích a aby si pracovníci udrželi přehled o investiční arbitráži.

Doporučované

Nejčtenější