Novinky

Roční předplatné on line přístupu do databáze DJX (Dow Jones)

odbor 38 - Rozvoj ICT
odbor 38 - Rozvoj ICT

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Přímé zadání
  • Ukončená

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-51778/2015/3004
NázevRoční předplatné on line přístupu do databáze DJX (Dow Jones)
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu, Přímé zadání
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení06.04.2016
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

-

Podání nabídek do
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 38 - Rozvoj ICT
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

FACTIVA LIMITED, A DOW JONES COMPANY
A Dow Jones Company 1 London Bridge Street London SE1 9GF
VAT GB 836125437

CenaEUR 3636 (bez DPH)
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se.
Smlouva

Objednávka č. 16/909/00033 (.PDF, 326 kB)

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendyZákon č. 257/2001Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), prováděcí vyhláška ke knihovnímu zákonu č. 88/2002 Sb.,
Poznámky

Online přístup do databáze DJX používá odd. Informační podpora a knihovna k výkonu agendy rešerší a monitoringu pro odboré útvary MF dle jejich zaměření. Databáze DJX obsahuje široké množství informací, statistická data, informace z finančního práva, digitální verzi The Wall Street Journal a Barron´s, všeobecná a odborná periodika - The Economist, Forbes, Fortune, Time, Newsweek, Finanz & Wirtschaft, Satellite News, BusinessWeek, Focus, L\'Express, The Bulletin, Far Eastern Economic Review, firemní zprávy, historická data o trzích, atd. (přes 20 000 zdrojů ze 159 zemí ve 22 jazycích).
Databáze slouží pro pravidelné monitoringy:
- Aktuální účetnictví a implementace IPSAS
- Rada ECOFIN, Neformální ECOFIN
- Strategie EU 2020
- Krizové řízení EU
- PPP
- Řízení o porušení Smlouvy a další

Doporučované

Nejčtenější