Novinky

Zpracování aktualizace analýzy rizik na lokalitě DS PHM Liberec-Rochlice společnosti BENZINA, s.r.o.

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Veřejná zakázka
  • Ukončená

Veřejná zakázka
Číslo jednací MF MF-70158/2014/45
NázevZpracování aktualizace analýzy rizik na lokalitě DS PHM Liberec-Rochlice společnosti BENZINA, s.r.o.
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníUzavřená výzva 5ti dodavatelům z22.10.2014
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - MF-70158-2014-45 (.PDF, 363 kB)

Podání nabídek do5. 11. 2014 
Otevírání obálek12. 11. 2014 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

ENVIREX, spol. s r.o.

Cena448 000,00 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Smlouva

Podepsána dne 27.11.2014

Ceny ostatních uchazečů

Nejvyšší nabídková cena: 483 010,00 Kč bez DPH

Kód agendy
Poznámky

VZ malého rozsahu byla zadána dle § 12 odst. 3 zákona VZ. Toto uveřejnění informací o zadání VZ činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti. Přílohy výzvy zadavatel nezveřejňuje, umožní však do nich nahlédnout po předchozí telefonické dohodě s Ing. Dušanem Žákem, tel.25704 3911.

Doporučované

Nejčtenější