Novinky

Zajištění rozvoje, podpory a provozu IS ARES II

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

 • Nadlimitní
 • Otevřené řízení
 • Služby
 • Veřejná zakázka
 • Ukončená
Aktualizováno 13. 1. 2015
 • Doplnění formuláře, publikace smlouvy

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-63620/2014/9001/Se
NázevZajištění rozvoje, podpory a provozu IS ARES II
Druh zadávacího řízení Otevřené řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníOdeslání "Oznámení o zakázce" do VVZ, resp. Věstníku EU dne 15.09.2014
Evidenční číslo ISVZ360553
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

Odůvodnění VZ - MF-0063620-2014-9001-Se (.PDF, 309 kB)

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (vč. příloh) - MF-0063620-2014-9001-Se (.PDF, 572 kB)

 • Část A. – Pokyny pro dodavatele
 • Část B. – Krycí list nabídky
 • Část C. – Osnova pro zpracování nabídky
 • Část D. – Čestné prohlášení
 • Příloha č. 1 - Platební a obchodní podmínky
 • Příloha č. 2 – Specifikace předmětu zakázky
Podání nabídek do7. 11. 2014 10:00
Otevírání obálek7. 11. 2014 v 10:30
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

EČ 360553

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)Samostatné oddělení 9001 - Veřejné zakázky
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Asseco central Europe, a.s.

Cena23 835 000,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Smlouva

Podepsána dne 30.12.2014.

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendyKompetence vychází ze zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád, zákona č. 531/1990 Sb. o územních finančních orgánech a zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.
Poznámky

Předchozí zadávací řízení s obdobným předmětem bylo zrušeno uveřejněním ve VVZ dne 1. 9. 2014 pod evidenčním číslem VZ: 360553 a Kódem pro související formuláře 8D44E37C.

Doporučované

Nejčtenější