Novinky

Smlouva o poskytování služeb

odbor 38 - Rozvoj ICT
odbor 38 - Rozvoj ICT

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Služby
  • Obecná výjimka z působnosti zákona
Aktualizováno 11. 7. 2016
  • Doplněn Dodatek č.1

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-72096/2014/33
NázevSmlouva o poskytování služeb
Druh zadávacího řízení Obecná výjimka z působnosti zákona
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

-

Podání nabídek do
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)33- Řízení a provoz ICT resortu MF
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

CenaDo 20 000 000,-Kč bez DPH ročně, do 35 000,-Kč/MD
Základní hodnotící kritérium-
Smlouva

Podepsána dne 30.12.2014.

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy
Poznámky

Zadáno mimo režim zákona dle § 18 odst. 1, písm. e)

Doporučované

Nejčtenější