Novinky

Revitalizace území Sokolov, Svatava II. etapa (2. část) - dodatečné stavební práce

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Bez uveřejnění
  • Jednací řízení
  • Podlimitní
  • Stavební práce
  • Veřejná zakázka
  • Ukončená
Aktualizováno 30. 12. 2014
  • Zveřejněna Smlouva

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF - 58486/2014/45
NázevRevitalizace území Sokolov, Svatava II. etapa (2. část) - dodatečné stavební práce
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Bez uveřejnění, Jednací řízení
Druh veřejné zakázkyStavební práce
Zahájení zadávacího řízeníodeslání výzvy k podání nabídky dne 29.09.2014
Evidenční číslo ISVZ404338
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - MF-0058486-2014-45-4501 (.PDF, 531 kB)

Přílohy zadávací dokumentace - MF-0058486-2014-45-4501 (.ZIP, 3881 kB)

Podání nabídek do9. 10. 2014 
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

EUROVIA CS a.s.

Cena16.803.677 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se
Smlouva

Podepsána dne 4.12.2014.

Ceny ostatních uchazečů

jedna nabídka

Kód agendy
Poznámky

VZ je zadávána dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona VZ - dodatečné stavební práce - vyzván k jednání je původní dodavatel. Toto uveřejnění informací o zahájení Jednacího řízení bez uveřejnění činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti, nejedná se o výzvu k jednání a jiní než zadavatelem adresně vyzvaní dodavatelé nebudou k jednání připuštěni.

Doporučované

Nejčtenější