Novinky

Revitalizace (sanace) okolí Slezskoostravského hradu v souvislosti s odstraněním následků důlní činnosti z minulosti a příprava území pro volnočasové aktivity – dodatečné stavební práce

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Bez uveřejnění
  • Jednací řízení
  • Podlimitní
  • Stavební práce
  • Veřejná zakázka
  • Ukončená
Aktualizováno 3. 11. 2014
  • Doplnění formuláře, publikace smlouvy

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF - 47898/2014/45
NázevRevitalizace (sanace) okolí Slezskoostravského hradu v souvislosti s odstraněním následků důlní činnosti z minulosti a příprava území pro volnočasové aktivity – dodatečné stavební práce
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Bez uveřejnění, Jednací řízení
Druh veřejné zakázkyStavební práce
Zahájení zadávacího řízeníodeslání výzvy k podání nabídky dne 04.09.2014
Evidenční číslo ISVZ400985
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - MF-47898-2014-45-4501 (.PDF, 559 kB)

Přílohy zadávací dokumentace - MF-0047898-2014-45-4501 (.ZIP, 1795 kB)

Podání nabídek do17. 9. 2014 
Otevírání obálek17. 9. 2014 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

IS VZ

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Společnost "slezskoostravský hrad - revitalizace" - AWT Rekultivace a.s. a KR OSTRAVA a.s.

Cena4.825.018,50 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se
Smlouva

Smlouva podepsána dne 24.10.2014

Ceny ostatních uchazečů

jedna nabídka

Kód agendy-
Poznámky

VZ je zadávána dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona VZ - dodatečné stavební práce - vyzván k jednání je původní dodavatel. Toto uveřejnění informací o zahájení Jednacího řízení bez uveřejnění činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti, nejedná se o výzvu k jednání a jiní než zadavatelem adresně vyzvaní dodavatelé nebudou k jednání připuštěni.

Doporučované

Nejčtenější