Novinky

Provedení prací při sanaci ekologických škod - „Ochranné čerpání na lokalitě Hlavečník – úložiště sludge společnosti PARAMO, a.s. – II. etapa“

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Ekologické zakázky
  • Služby
  • Malého rozsahu
  • Veřejná zakázka
  • Ukončená

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-69531/2014/4501
NázevProvedení prací při sanaci ekologických škod - „Ochranné čerpání na lokalitě Hlavečník – úložiště sludge společnosti PARAMO, a.s. – II. etapa“
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníOtevřená výzva k podání nabídky s přímým oslovením 5ti dodavatelů ze dne17.10.2014
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - MF-69531-2014-4501 (.PDF, 340 kB)

Podání nabídek do10. 11. 2014 
Otevírání obálek14. 11. 2014 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

KHSanace s.r.o.

Cena938 314,00 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Smlouva

Podepsána dne 08.12.2014

Realizační smlouva - MF-69531-2014-4501 (.PDF, 1293 kB)

Ceny ostatních uchazečů

Nejvyšší nabídková cena: 982 250,00 Kč bez DPH

Kód agendy
Poznámky

VZ malého rozsahu byla zadána dle § 12 odst. 3 zákona VZ. Toto uveřejnění informací o zadání VZ činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti. Přílohy výzvy jsou zveřejněny na Profilu zadavatele.

Nejčtenější