Novinky

Provádění supervize sanace realizované dle „doplňku realizačního projektu nápravných opatření ve společnosti RWE Energie, a.s. – ZČP Cheb ES 0158/96“

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Ekologické zakázky
  • Ukončená

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-8378/2014/45
NázevProvádění supervize sanace realizované dle „doplňku realizačního projektu nápravných opatření ve společnosti RWE Energie, a.s. – ZČP Cheb ES 0158/96“
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníVýzva k podání nabídky 3 subjektům ze dne 15.01.2014
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - MF-8378-2014-45 (.PDF, 283 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Podání nabídek do27. 1. 2014 
Otevírání obálek28. 1. 2014 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

G-servis Praha spol. s r.o.

Cena699 440,00 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

Podepsána dne 29.01.2014.

Ceny ostatních uchazečů

Nejvyšší nabídková cena: 728 400,00 Kč bez DPH.

Kód agendy
Poznámky

VZ malého rozsahu byla zadána dle § 12 odst. 3 zákona VZ. Toto uveřejnění informací o zadání VZ činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti.

Doporučované

Nejčtenější