Novinky

Právní služby

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

  • Jednací řízení
  • Bez uveřejnění
  • Nadlimitní
  • Veřejná zakázka
  • Služby
  • Ukončená
Aktualizováno 10. 12. 2014
  • Doplněno EČ

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-69951/2014/9001//T
NázevPrávní služby
Druh zadávacího řízení Bez uveřejnění, Jednací řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníOdesláním 11 výzev k jednání ze dne 21.10.2014
Evidenční číslo ISVZ403881
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - MF-69951-2014-9001-T (.ZIP, 733 kB)

  • Příloha č. 1 - Návrh smlouvy
  • Příloha č. 2 - Jednací řád
Podání nabídek do24. 10. 2014 
Otevírání obálek24. 10. 2014 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=6da9bf7c-771d-4c61-afc2-fb39fda37e73 EČ: 403881

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)Sekce 08, Samostatné odd. 9001 - Veřejné zakázky
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Zeiler.Partners Gmbh, Stubenbastei 2, Entrance Zedlitzgasse 7, A-1010 Vienna, Rakousko

Poznámky-
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

Podepsána dne 24.11.2014.

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy
Cena

Hodinové sazby:

Zahraniční
Partneři 4 700 Kč/hod bez DPH
Advokáti a senior foreign legal consultants 3 500 Kč/hod bez DPH
Advokátní koncipienti, právní asistenti a stážisté 1 500 Kč/hod bez DPH
podílející se na poskytování právních služeb advokátní kanceláří

Místní právníci
Partneři 4 500 Kč/hod bez DPH
Advokáti a senior foreign legal consultants 3 000 Kč/hod bez DPH
Advokátní koncipienti, právní asistenti a stážisté 1 500 Kč/hod bez DPH
podílející se na poskytování právních služeb advokátní kanceláří

Celkový měsíční finanční limit pro měsíční plnění na základě této smlouvy 420 000 Kč bez DPH

Tlumočníci 600 Kč/hod bez DPH
Překlady 600 Kč/normostrana bez DPH

Doporučované

Nejčtenější