Novinky

Poradenské služby

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

  • Bez uveřejnění
  • Jednací řízení
  • Nadlimitní
  • Služby
  • Veřejná zakázka
  • Ukončená

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-57167/2014/9001//T
NázevPoradenské služby
Druh zadávacího řízení Bez uveřejnění, Jednací řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníOdesláním 5 výzev k jednání12.08.2014
Evidenční číslo ISVZ497198
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

Nevyhotovuje se

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - MF-0057167-2014-9001-T (.PDF, 1131 kB)

  • Příloha č. 1.a) - Návrh smlouvy pro část 1.
  • Příloha č. 1.b) - Návrh smlouvy pro část 2.
  • Příloha č. 2 - Jednací řád
Podání nabídek do15. 8. 2014 
Otevírání obálek15. 8. 2014 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.mfcr.cz
http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=6da9bf7c-771d-4c61-afc2-fb39fda37e73

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)Sekce 08, Samostatné odd. 9001 - Veřejné zakázky
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Pro část 1. - KPMG Česká republika, s.r.o., Pobřežní 1a, 186 00 Praha 8, IČ 00553115

Pro část 2. - Deloitte Advisory s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8, IČ 27582167

Poznámky-
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

Smlouvy o poskytování expertních poradenských služeb podepsány dne 1.9.2014

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy
Cena

1. část - KPMG Česká republika, s.r.o. - celková cena na sedm mezinárodních rozhodčích řízení vedených mezi Českou republikou a zahraničními investory do fotovoltaických elektráren - Kč 7 895 200,- bez DPH; hodinové sazby za expertní a poradenské služby - partneři Kč 8 340,- Kč bez DPH/ EUR 300,- seniorní a juniorní manažeři Kč 4 726,- bez DPH/ EUR 170,-

2. část - Deloitte Advisory, s.r.o. - hodinové sazby za expertní a poradenské služby - partneři Kč 6 750,- Kč bez DPH, seniorní a juniorní manažeři Kč 5 000,- bez DPH

Doporučované

Nejčtenější