Novinky

Opatření vedoucí k nápravě ekologických zátěží vzniklých před privatizací skládky Nelahozeves a.s. Kaučuk společnosti UNIPETROL a.s.

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

 • Ekologické zakázky
 • Nadlimitní
 • Otevřené řízení
 • Služby
 • Veřejná zakázka
 • Zrušená
Aktualizováno 28. 5. 2014
 • Publikace Dodatečných informací č.1
 • Publikace Dodatečných informací č.2,3
 • Publikace Dodatečných informací č.4
 • Publikace Dodatečných informací č.5
 • Publikace Dodatečných informací č.6
 • Oznámení o zrušení VZ

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-07529/2014/45
NázevOpatření vedoucí k nápravě ekologických zátěží vzniklých před privatizací skládky Nelahozeves a.s. Kaučuk společnosti UNIPETROL a.s.
Druh zadávacího řízení Otevřené řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení30.01.2014
Evidenční číslo ISVZ376517
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

Odůvodnění veřejné zakázky - MF-0007529-2014-45 (.PDF, 475 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - MF-7529-2014-45 (.PDF, 410 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Podání nabídek do27. 3. 2014 10:00
Otevírání obálek27. 3. 2014 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/ (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) - v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek - vepsat evidenční číslo: 376517

Profil zadavatele MF: http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=6da9bf7c-771d-4c61-afc2-fb39fda37e73

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)45-Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.1 - ze dne 17.2.2014 - MF-07529-2014-45 (.PDF, 228 kB)
Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.2 - ze dne 20.2.2014 - MF-07529-2014-45 (.PDF, 162 kB)
Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.3 - ze dne 25.2.2014 - MF-07529-2014-45 (.PDF, 145 kB)
Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.4 - ze dne 14.3.2014 - MF-07529-2014-45 (.PDF, 258 kB)
Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.5 - ze dne 18.3.2014 - MF-07529-2014-45 (.PDF, 264 kB)
Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.6 - ze dne 21.3.2014 - MF-07529-2014-45 (.PDF, 241 kB)

Vybraný uchazeč

-

Cena-
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

-

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy-
Poznámky Zrušení ZŘ:
O zrušení zadávacího řízení rozhodl zadavatel dne 25.04.2014.
Zadavatel zjistil v zadávacím řízení takové vady, které nelze zhojit provedením jiného úkonu než zrušením zadávacího řízení, čímž byly naplněny podmínky § 84 odst. 2 písm. e) zákona VZ. Jedná se o níže uvedené skutečnosti:
- na základě dotazů uchazečů upřesňoval zadavatel poskytováním dodatečných informací k zadávacím podmínkám předmětné veřejné zakázky některé skutečnosti, a to i ve vztahu k výkazu rozpočtové části projektové dokumentace,
- v rámci úprav rozpočtových podkladů došlo zároveň k navýšení předpokládané hodnoty veřejné zakázky,
- posledními provedenými úpravami tak došlo současně ke změně zadávacích podmínek veřejné zakázky,
- spolu s poskytnutím dodatečných informací však nedošlo k přiměřenému prodloužení lhůty pro podání nabídek ve smyslu ust. § 40 odst. 3 zákona VZ.

Doporučované

Nejčtenější