Novinky

Ochranné sanační čerpání drenážních vod skládek vápenných kalů společnosti UNIPETROL, a.s., závod Litvínov, II. etapa

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Služby
  • Přímé zadání
  • Veřejná zakázka
  • Ukončená
  • Malého rozsahu
  • Ekologické zakázky

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-68278/2014/4501
NázevOchranné sanační čerpání drenážních vod skládek vápenných kalů společnosti UNIPETROL, a.s., závod Litvínov, II. etapa
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu, Přímé zadání
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníUzavřená výzva k podání nabídky 1 dodavateli ze dne20.10.2014
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - MF-68278-2014-4501 (.PDF, 325 kB)

Podání nabídek do
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

UNIPETROL RPA, s.r.o.

Cena 1 980 000,00 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se
Smlouva

Podepsána dne 08.12.2014

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy
Poznámky

VZ malého rozsahu byla zadána dle § 12 odst. 3 zákona VZ. Toto uveřejnění informací o zadání VZ činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti.

Doporučované

Nejčtenější