Novinky

Dokončení sanace znečištění na lokalitě Ketol ve VUAB Pharma a.s. Roztoky u Prahy - dodatečné služby

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Bez uveřejnění
  • Jednací řízení
  • Podlimitní
  • Služby
  • Veřejná zakázka
  • Ukončená
Aktualizováno 5. 12. 2014
  • Doplnění formuláře, publikace smlouvy.

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF - 61947/2014/45
NázevDokončení sanace znečištění na lokalitě Ketol ve VUAB Pharma a.s. Roztoky u Prahy - dodatečné služby
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Bez uveřejnění, Jednací řízení
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníodeslání výzvy k podání nabídky dne 09.10.2014
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - MF-0061947-2014-45-4501 (.PDF, 464 kB)

Zadávací dokumentace (vč. příloh) - MF-0061947-2014-45-4501 (.ZIP, 3699 kB)

Podání nabídek do23. 10. 2014 
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

DEKONTA a.s.

Cena3.056.391 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se
Smlouva

Podepsána dne 1.12.2014.

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy-
Poznámky

VZ je zadávána dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona VZ - dodatečné služby - vyzván k jednání je původní dodavatel. Toto uveřejnění informací o zahájení Jednacího řízení bez uveřejnění činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti, nejedná se o výzvu k jednání a jiní než zadavatelem adresně vyzvaní dodavatelé nebudou k jednání připuštěni.

Doporučované

Nejčtenější