Novinky

Dodávka počítačových skenerů pro AO

odbor 38 - Rozvoj ICT
odbor 38 - Rozvoj ICT

Vydáno

  • Dodávka
  • Malého rozsahu
  • Veřejná zakázka
  • Ukončená
Aktualizováno 10. 10. 2014
  • Doplnění formuláře, publikace smlouvy

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-49433/2014/33
NázevDodávka počítačových skenerů pro AO
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyDodávka
Zahájení zadávacího řízeníOtevřená výzva neomezenému počtu zájemců o veřejnou zakázku s přímým oslovením 15 uchazečů ze dne 02.07.2014
Evidenční číslo ISVZEČ GEMIN: T002/14/V00012925
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - vč. příloh - MF-49433-2014-3303 (.PDF, 525 kB)

Podání nabídek do11. 7. 2014 10:00
Otevírání obálek11. 7. 2014 v 10:01
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.gemin.cz EČ: T002/14/V00012925

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)33 – odbor Řízení a provoz ICT resortu MF
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

EXON s.r.o., Spádná 112/3, 32100 Plzeň Litice

Cena179 536,00 Kč
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Smlouva

Podepsána dne 3.10.2014.

Ceny ostatních uchazečů

jediná hodnocená nabídka

Kód agendy§§ 12, 14) zákona 219/2000 Sb. o majetku ČR
Poznámky

Financování z Operačního programu Technická pomoc-OPTP. Dle pravidel OPTP jde o zakázku malého rozsahu 1.kategorie.

Doporučované

Nejčtenější